Produktové profily, výzkumy a průzkumy

Systém 3d umí mapovat produkty dané společnosti a jejich chování, jejich produkční cesty, umí zjistit chování zákazníka na daný produkt a navrhnout změnu potřebnou k efektivnímu fungování. Tyto produkty jsou natolik specifické, že bližší informace poskytujeme osobním jednáním.

Průzkum trhu
  • Vnímání značky x cílová skupina současná x cílová skupina potenciální
  • Volba produktů x cílová(é) skupina(y) současné resp. potenciální
  • Komunikace nabídky x produktu x cílová skupina
  • Hledání ve volném moři – např. mám vizi na nový produkt a značku, ukažte mi, jestli je na trhu místo. Umíme se podívat, zda je nějaká cesta "asociačně předpřipravená".

Cílová skupina - marketingové oddělení společností, reklamní agentury, výzkumné agentury.

 

HR profil - připravujeme

Posledním produktem v řadě firemní nabídky systému 3d je personální profil. Dochází k účinnému spojení osobnostního profilu a kompetenčního modelu dané pozice. Profil mapuje požadavky dané pozice, kompetence na danou pozici a vyzrálost osobnosti tuto pozici zastávat. Systém standardně navrhuje i nutnou změnu k tomu, aby uchazeč mohl být přijat. Personální manažeři, HR agentury tímto moderním nástrojem ušetří čas a náklady na mnohdy zdlouhavá výběrová řízení, které většina uchazečů má předem připravené.