Základní profil

Základní profil poskytuje jednotlivci náhled na jeho chování, postoje, vztahovost k sobě i okolí, vliv genotypového potenciálu a jeho současné využití a mnoho jiných parametrů a charakteristik. Výstupy obsahují základní parametry obsahující: osobnostní potenciál, učení a rozhodování, pracovní potenciál, vývojový potenciál, etiku, stres a změnu. Vzájemnými vazbami těchto parametrů získáte reálný a hloubkový obraz o vaší osobnosti.

Cena profilu včetně 30 minutové konzultace: 1.500 Kč. KÓD: připravujeme

 

Osobnostní profil

Jeho základ tvoří výstup základní, který je doplněný dalšími parametry, obsahuje tabulku klíčových osobnostních pojmů a jejich rozdělení do 5 kategorií, životní dynamiku a její srovnání po stránce genotypové a realizační, stresovou a změnovou linku.

Cena profilu včetně 30 minutové konzultace: 1.900 Kč. KÓD: připravujeme