Rodinný profil - připravujeme

Rodina funguje jako (malá) firma - tým, všichni její členové mají specifické úkoly v rámci celku. Profil nám ukáže, jak je rodina sehraná, jakou volí komunikaci, jak fungují vztahy mezi jejími členy, kdo se jak zapojuje do činností, kdo koho respektuje, co má rodina jako motivátor, ideál, stresor a destruktor, vliv rodičů na výchovu dětí, školu, domácí práce apod.

Cena profilu: 3.300 Kč včetně 50 minutové konzultace. KÓD: připravujeme

 

Partnerský profil - připravujeme

Partnerský profil je určený všem těm, kteří žijí v nějakém svazku (manželském, partnerském, kamarádském, apod.). Výstup ukáže mnoho zajímavých hodnot jako např.: jak zacházíte s pravidly, pro koho jaká pravidla dávají smysl, jakou mírou dominance používáte, jak jste náchylní na změny, co s vámi dělá stres, jaký vztah vytváříte a co preferujete, jakou máte v sobě dynamiku, vášeň, city, kdo jak přemýšlí, jak komunikujete, jak jste ochotni se přizpůsobit druhému, co vás baví, jaké práce jsou pro vás koníčkem a nutností a mnoho dalších zajímavých propojení.

Cena profilu: 3.000 Kč včetně 50 minutové konzultace. KÓD: připravujeme

 

Rodinná a partnerská terapie

Rodinná terapie

Úvodní setkání všech členů rodiny trvá přibližně 60 minut. Další setkání se odvíjí od potřeby, nutnosti a chuti členů rodiny se situací něco dělat. Velkou výhodou může být Rodinný psychodiagnostický profil 3d, který hned ukáže místa, kde vzniká problémová oblast a jak hluboce jí jednotliví členové mají v sobě, jak se projevuje navenek a co způsobuje.

 

Partnerská terapie

Partnerskou terapií se rozumí všechny možnosti soužití (manželství, partnerství, přátelství, kamarádství a jiné formy spojení). Úvodní setkání trvá přibližně 60 minut, další setkání se odvíjí od potřeby změny chování daného páru. Nutno podotknout, že dochází k situacím, kdy se partneři dohodnou, soužití pokračuje a má dané pravidla nebo naopak zaniká. Nemá smysl si nalhávat, že za každou cenu potřebujeme soužití udržet, mnohdy je efektivnější zánik s uvědoměním si věcí, které se během něj odehrály.