Osobnostní profily 3d

Každá společnost je tvořena lidmi, kteří mají přidělenou určitou práci, zodpovědnost a kompetenci. Systém 3d se umí podívat na jedince i danou práci současně, přičemž ukáže, jak si člověk stojí na pozici v mnoha důležitých osobnostních a pracovních parametrech. Psychodiagnostický systém 3d zkoumá genotypové dispozice, co máme dané, vrozené, odpozorované a současnou realita, jak jsme schopni či ochotni genotypový potenciál využít v reálné praxi. Profily a jejich výstupy máme přizpůsobené dle zaměření firmy na obchodní společnosti, výrobní společnosti a firmy zabývající se službami.

 

Typy 3d profilů

 • Osobnostní profil - je určený pro všechny zaměstnance firem, institucí, úřadů, u kterých je potřeba zjistit základní parametry na rozvoj, vzdělávání a využití jejich potenciálů s jejich pracovním zařazením.

 1. KÓD snímače pro ČR: připravujeme.  
 2. KÓD snímače pro SK: připravujeme.

 

 • Pracovní profil - je určený pro většinu zaměstnanců firem, institucí, u kterých mapujeme vztah k současnému zaměstnání, jejich priority, silné a slabé stránky a mnoho dalších užitečných parametrů pro firemní využití.

 1. KÓD snímače pro ČR: 1249652.  
 2. KÓD snímače pro SK: 1249802.  

 

 • Obchodní profil - je určený pro všechny obchodní profese včetně Key account pozicí. Tento profil nám ukazuje klíčové obchodní parametry, chování k zákazníkům, komunikaci, telefonování, práce se CRM, apod..

 1. KÓD snímače pro ČR: 1252379.  
 2. KÓD snímače pro SK: 1251972.  

 

 • Manažerský profil - je určený pro střední, vrcholový management, majitelé společností, představenstvo, pro hledání manažerských rezerv, speciální manažerské pozice. Výstup ukáže klíčové manažerské role pro vedení a řízení lidí, komunikaci, postojové záležitosti, práci s každodenní realitou, vztahy, potenciál, motivaci, apod..

 1. KÓD snímače pro ČR: 1250335.  
 2. KÓD snímače pro SK: 1250338.  

 

 • Profil vedoucího výroby - vedoucí výrobních firem, kde se předpokládá skloubení manažerského řízení s odborností.

 1. KÓD snímače pro ČR: 1255133.  
 2. KÓD snímače pro SK: .  

 

 • Profil mistra výroby - mistři výroby, vedoucí týmů, předáci, nižší stupeň řízení, kde se klade důraz na komunikaci a řízení lidí, směn a optimalizaci výrobních linek.

 1. KÓD snímače pro ČR: 1253769.  
 2. KÓD snímače pro SK: 1253770.  

 

 • Profil projektového manažera - speciálně vytvořený profil pro projektové řízení, jak pro členy projektových týmů, tak pro jejich vedoucí a podpůrné složky. Vychází z metodiky projektového řízení v několika úrovních. 

 1. KÓD snímače pro ČR: .  
 2. KÓD snímače pro SK: .  

 

Na základě zkušeností, které máme při vytváření konkretních snímačů 3d můžeme připravit speciální snímač pro jakoukoli pozici. Tvorba snímače trvá zpravidla 7 pracovních dnů. Při tomto kroku vždy úzce spolupracujeme se zadavateli v dané společnosti.