Popis 3d

Systém 3d je psychologicko-diagnostický nástroj, který pomocí jednoduchých intuitivních podvědomých a nevědomých reakcí mozku spojuje dvě zdánlivě nespojitelné oblasti barev a slov. Tím dává 3d systému jedinečné možnosti nahlédnout do hlubin mozku a pomocí projekce dostat tyto informace do srozumitelné formy ven.

Výstupem je grafický profil představující genotypové dispozice a jejich současné praktické využití. Jednoduše řečeno, mozek uchovává důležité informace od doby, kdy vám bylo mezi 3-4 roky, systém 3d se umí tyto informace jednoduše vyzvednout, zpracovat a posléze se podívat, jak tyto informace ovlivňují vaše chování a jednání. Důležitým faktem je, že to, co systém 3d zpracuje, není špatné ani dobré, pouze vystihuje osobnost takovou jaká je a z toho vycházíme.

Systém 3d je uživatelsky příjemný, nenásilný, nedá se jednoduše zmanipulovat, oklamat. Nemá limity, hranice, ty si určujete sami. Pracuje na bázi velmi jemného rozlišování lidských hodnot, chování a jednání. Nenajdete dva stejné ani podobné výstupy, protože každá osobnost je jedinečná.

Systém 3d je rozdělený do 2 sekcí osobnostní a firemní.

  • OSOBNOSTNÍ ZÓNA je určena pro jedince, děti, partnery, manželé, rodinu, kde se řeší běžné životní situace a nástrahy.
  • FIREMNÍ ZÓNA je určena společnostem, firmám, živnostníkům, všem těm, kteří chtějí zlepšit své vystupování, pracovní kvalitu, podnikání.

 

Každá zóna systému 3d má jiné nároky na formu a zpracování výstupů. Řešíte, co vás pálí od nalezení dané situace až po její vyřešení. Pokud jste rozhodnuti se do diagnostiky pustit, přejděte na záložku SNÍMAČE. Pak už stačí vybrat ten správný snímač přímo pro Vaši potřebu a můžete začít.