Výzkum a vývoj 3d

 

Systém 3d je psychodiagnostický systém vycházející z řady mnoha výzkumů slovních asociací a barvových spekter. Jednoduše řečeno barev, které nás denně obklopují a slov, které denně používáme. Jejich vzájemnou kombinací na lidské podvědomí můžeme komplexně analyzovat lidské chování a jednání. Tým psychologů ve své výzkumné 30-ti leté praxi zkoumal jednotlivé oblasti odděleně, posléze spojili tyto dvě unikátní oblasti v jednu a byl na světě originální systém vytvořený v Česku, pyšnící se celosvětovým významem.

 

„Psychodiagnostický systém 3d je výjimečný v tom, že byl vyvinut speciálně pro českou populaci i když už v této chvíli jsou připravené jazykové mutace. Diagnostika 3d staví na lidském genovém potenciálu, a nelze jí zmanipulovat.“ 

 

Validace systému 3d

Systém 3d je validovaný pro Českou republiku, všechny vstupy a výstupy jsou v českém jazyce. Výzkum probíhal na základě vzorků populace v České republice.