Tým ve 3d

„Zcela unikátní je psychodiagnostický systém 3d v tom, že je schopen analýzy celých pracovních skupin, týmů. Dokonce lze díky různým simulacím zjistit, jak se bude tým chovat, pokud někoho povýšíte, vyřadíte nebo pakliže do týmu vstoupí někdo nový.“

Týmový profil je možné použít všude tam, kde má tým alespoň 4 osoby. Efektivní hranice požití 3d diagnostiky je kolem 15 osob v týmu. Máme různé týmy, skupiny, které mají odlišné požadavky na výstup 3d diagnostiky. V takovém případě umíme systém 3d, co nejblíže přiblížit reálné potřebě lidem, firmě.

Vycházíme z předpokladu, že každá firma je složena z několika oddělení, které na sebe vzájemně navazují, nebo je mezi jednotlivými částmi určitá vztahová vazba. Systém 3d mapuje jednotlivé oddělení a zkoumá vazby mezi nimi, funkčnost a v neposlední řadě skladbu lidí, kteří tyto oddělení obsluhují.

 

Týmy, které je možné testovat:

 • Tým zaměstnanců - nejrůznější pracovní skupiny, týmy, které běžně společně fungují a je nutná jejich provázanost, komunikace, spolupráce ať už dovnitř firmy nebo ven z ní.

 1. KÓD snímače pro ČR: 1249652.  
 2. KÓD snímače pro SK: 1249802.
 • Tým obchodníků - obchodní manažeři, prodejci, nákupčí firem, key account manažeři, apod.
 1. KÓD snímače pro ČR: 1252379.  
 2. KÓD snímače pro SK: 1251972.  
 • Tým manažerů - střední i vrcholový manažeři, TOP management, výkonný management.
 1. KÓD snímače pro ČR: 1250335.  
 2. KÓD snímače pro SK: 1250338.  
 • Tým projektových manažerů - není obvyklá skupina, ale ojediněle se může vyskytovat, velké nadnárodní projekty, ESF projekty.
 1. KÓD snímače pro ČR: .  
 2. KÓD snímače pro SK: .  
 • Tým mistrů ve výrobě - mistři výroby v jakémkoli odvětví, výrobě.
 1. KÓD snímače pro ČR: 1253769.  
 2. KÓD snímače pro SK: 1253770.  
 • Tým vedoucích ve výrobě - vedoucí výroby, vedoucí úseku, liniový manažeři.
 1. KÓD snímače pro ČR: 1255133.  
 2. KÓD snímače pro SK: .  

 

Pokud si zvolíte jednu z možností testovat váš tým, pak stačí zvolený kód okopírovat a vložit do pole připraveného v záložce "SNÍMAČ". Dále už postupujete dle instrukcí.