Terapie - systemický přístup

Systemický přístup neboli krátká terapie je dnes jeden z nástrojů psychologů, terapeutů, psychoterapeutů, koučů. O co vlastně jde? Název sice zní honosně, ale v podstatě se jedná o efektivní a cílenou pomoc pomocí speciálních otázek. Smyslem je naučit partnera (zákazníka, pacienta, klienta) pomoci si sám. Kdo jiný umí řešit vaše situace, problémy lépe než vy sami? Terapeut je pouze nástrojem, prostředníkem k efektivnímu řešení.  

Terapie neboli lidsky řečeno pomoc je reakce, potřeby jedince na sobě pracovat, řešit různé situace, vzdělávat se. O terapii, pomoc mohou požádat všichni, kdo cítí, že není něco v pořádku a řeší nějakou aktuální nebo dlouhodobou situaci. Spolupráce terapeuta a klienta na řešení je společná cesta k cíli. Vždy volíme příjemnou a bezpečnou spolupráci, přístup, který vyhovuje oběma stranám (zaměstnancům, rodičům, dětem, manažerům).

Ke snadnější, efektivnější identifikaci dané situace využíváme psychodiagnostický Systém 3d.