Výstup 3d

Systém 3d je natolik specifický, že si žádá i specifický přístup k jednotlivci, firmě. Specifičnost je dána i tím, že systém 3d neumí jednoduše napsat charakteristiku osobnosti, jak ji znáte standardně z různých testů apod.

Základním výstupem je grafické zpracování, které je doprovázeno ústním rozborem, konzultací, rozhovorem. Konzultace zpravidla trvá v rozmezí 30 – 90 minut a je dána obtížností zvoleného výstupu. U jednotlivých výstupů je doporučená forma konzultace, kde máte možnost využít standardní formu osobní, písemnou emailovou, osobní prostřednictvím skype komunikace či telefonickou. Na vás záleží, který komunikační kanál je pro vás nejvýhodnější, nejpříjemnější. Termíny je nutné osobně předem domluvit.

 

Oblasti využitelnosti systému 3d

  • individuální využití
  • pro jednotlivce, týmy
  • pro firmy
  • pro státní správu, instituce
  • pro městské úřady a magistráty
  • pro sportovní týmy
  • pro školství
  • pro zdravotnictví
  • pro psychologické poradny