Volba střední školy

V období, kdy končí základní školní docházka, jsou mladí lidé často ještě nevyhranění a nerozhodní. Zvolit v tomto období správný typ studia pro třetí vzdělávací stupeň je obtížné.
Jedná se o rozhodnutí, které nás může profesně orientovat a studijně vymodelovat velmi přesně a na dlouhou dobu, přestože se během studia na střední škole ukáže, že se jednalo o zbrklé, popř. neuvážené rozhodnutí – vlivem vrstevnických vzorů, rodičů, nereálnými sny a ideály…

Uchazeč se z výsledku například dozví, jak se staví k pravidlům (důležité např. při preferování školy se striktními pravidly). Ověří si, jakou má kapacitu k učení a jaké role v kolektivu preferuje. Klíčovou informací je samozřejmě typ školy, která je pro uchazeče vhodná.

Cena profilu: 198 Kč. Případná konzultace je hrazena zvlášť v ceně 300 Kč. KÓD: 1250361

 

Volba vysoké školy

Profil představuje velmi rychlý a zároveň přesný způsob ověření správného výběru vysoké školy. Nemusí se přitom jednat o školu, kterou má uchazeč v „hledáčku" svého zájmu.
To, k čemu jsme vedeni a motivováni svými rodiči, nebo jinými vzory, pro nás nemusí být nutně tou nejvhodnější volbou. Testovaný se dozví, co z hlediska svého rozhodování vědomě i nevědomě preferuje, jakou má kapacitu k učení, jaký studijní obor je pro něj vhodný a jaký typ školy může s jistotou preferovat.

Cena profilu: 198 Kč. Případná konzultace je hrazena zvlášť v ceně 300 Kč. KÓD: 1250362